top of page
  • Writer's pictureLiliana Ulloa

Lomachenko Reveals His P4P List at Media Workout


Pound for pound Ukranian boxer Vasily Lomachenko reveals his top 5 p4p boxers and talks to the media during his media workout.

0 comments
bottom of page